Informatie voor cliënten


Werkwijze

Aanmelding
U kunt zich bij Psycholooginoog aanmelden via de website wanneer u in het bezit bent van een verwijsbrief van uw huisarts.

Intake
In een intakegesprek worden uw klachten en hulpvraag besproken en bij twijfel over uw diagnose wordt aanvullende diagnostiek gedaan.

Behandelplan
Indien behandeling bij Psycholooginoog geïndiceerd blijkt, u daarvoor wilt gaan én er sprake is van voldoende wederzijds vertrouwen, wordt een behandelplan met u opgesteld.

Behandeling
Vervolgens wordt overgegaan tot start van de behandeling.

Evaluatie en ROM
Naast vragenlijsten die gebruikt worden bij diagnostiek en indicatiestelling, maakt Psycholooginoog gebruik van vragenlijstonderzoek (ROM) om de voortgang van de behandeling te monitoren en het effect van uw behandeling te meten.


Tarieven

Vergoedingen
Psycholooginoog werkt grotendeels contractvrij. Dat wil zeggen dat wanneer er geen contract met uw zorgverzekeraar gesloten is, u zelf de factuur betaalt. Echter, de zorg van Psycholooginoog wordt in principe vergoed aan u vanuit uw basisverzekering omdat u zorg ontvangt van een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog. Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie). Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.
Het wettelijke eigen risico (€ 385 in 2024) moet u altijd wel betalen.

Gecontracteerde zorg
Psycholooginoog heeft geen contracten gesloten met zorgverzekeraars in 2024. Wel is  Psycholooginoog ook aangesloten bij 1nP. Wanneer u via 1nP wordt aangemeld worden de meeste behandelingen wel geheel vergoed door uw zorgverzekeraar.

No show
Als u niet verschijnt op uw afspraak of minder dan 24 uur van tevoren afzegt wordt de gereserveerde tijd niet door de zorgverzekeraar vergoed. Daarom brengt Psycholooginoog in die gevallen een tegemoetkoming in de kosten in rekening. Vanaf 1 januari 2024 is dit een bedrag van  € 75,-. Indien de praktijk niet telefonisch bereikbaar is  geldt een e-mail of voicemailbericht, mits méér dan 24 uur van tevoren ingesproken/verstuurd, als een tijdige annulering.

Tarief

Het tarief voor een consult bij Psycholooginoog  voldoet aan de NZa vastgestelde tarieven voor de GB-GGZ.  Klik hier om de actuele tarieven in te zien.


Let op: Wij geven geen informatie of verklaringen als behandelend psycholoog waarmee direct materieel of juridisch belang is gemoeid. Hierbinnen handelen wij  conform de regels die zijn opgesteld door onze beroepsvereniging. Het NIP heeft als standpunt dat een behandelend psycholoog geen verklaringen afgeeft over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt wordt beoordeeld vanwege materiële of juridische doeleinden.