Behandelingen bij Psycholooginoog

Psycholooginoog is gespecialiseerd in het bieden van behandelingen die voor veel mensen snel tot vermindering van hun klachten kunnen leiden, ook als deze klachten soms al lang bestaan. Er wordt in eerste instantie altijd voor een "eerste keuze behandeling" volgens de meest actuele Zorgstandaard gekozen, indien dit passend is. Als dat nodig blijkt kunnen aanvullende behandelinterventies/ technieken aan de behandeling worden toegevoegd.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een eerstekeuze-behandeling voor PTSS. De behandeling is erop gericht traumatische ervaringen te verwerken door het verminderen van de emotionele lading bij de naarste beelden van de traumatische ervaring, onder andere door het uitvoeren van een belastende taak (zoals het maken van oogbewegingen) tijdens de blootstelling aan de traumatische herinnering. Zo komt er ruimte voor nieuwe betekenisverlening en kunnen klachten afnemen.

Imaginaire exposure

Imaginaire exposure (IE) is een eerstekeuze-behandeling voor PTSS. De behandeling is erop gericht traumatische ervaringen te verwerken door blootstelling aan de traumatische herinnering door deze in verbeelding als het ware te "herbeleven" tot in detail. Het effect is dat angsten afnemen en angstige verwachtingen worden gecorrigeerd, waardoor de traumatische herinnering goed kan worden verwerkt en klachten af kunnen nemen.

BEPP

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS  (BEPP) is een behandeling voor PTSS. In ongeveer 16 sessies wordt door middel van interventies als psycho-educatie, imaginaire exposure, traumagerelateerde memorabilia en schrijfopdrachten, gewerkt aan het toelaten en uiten van onderdrukte gevoelens en het blootleggen van de betekenis die men aan de traumatische gebeurtenissen verleent. Vervolgens is er aandacht voor het rouwen over verliezen die men heeft geleden, betekenisverlening en nieuwe manieren van coping om te komen tot een nieuw evenwicht van waaruit het leven verder wordt ingevuld 

Imaginatie met rescripting

Imaginatie met rescripting is een techniek die veel gebruikt wordt bij Schematherapie om nare vroegere ervaringen als het ware in verbeelding opnieuw te beleven maar nu op een manier dat er voorzien wordt in de (basis)behoefte die je had. Deze behandeltechniek is inmiddels ook bewezen effectief voor het behandelen van traumatische ervaringen; vooral als het gaat om verwaarlozing of het ontbreken van essentiële zorg of bescherming door ouders/ verzorgers rond schokkende gebeurtenissen.

Schrijftherapie

Schrijftherapie is een behandeling die ingezet kan worden voor PTSS maar ook bij rouw. De behandeling is erop gericht dat men gedetailleerd en expliciet schrijft over hetgeen er gebeurd is. Zo vindt er blootstelling aan de traumatische ervaring plaats, waardoor integratie van het "traumaverhaal" in iemands leven plaats kan vinden, de verwerking op gang kan komen en klachten kunnen afnemen. Deze behandeling wordt veelal via internet gegeven. 

Protocollaire behandeling van persisterende complexe rouwstoornis

De geprotocolleerde behandeling van persisterende complexe rouwstoornis (PCRS) is de eerstekeuze-behandeling voor deze rouwstoornis. In ongeveer 16 sessies wordt door middel van exposure, cognitieve therapie en graduele gedragsverandering gewerkt aan het doorwerken van pijnlijke herinneringen, gedachten en gevoelens die verbonden zijn met het verlies, waarna de focus verschuift naar actieve aanpassing van het leven in het hier- en-nu, en in de toekomst.

Rituelen

Rituelen kunnen helpen bij de verwerking van een verlies of trauma. Rituelen zijn persoonlijk, waarbij gedacht kan worden aan het schrijven van een brief, het creeëren van een gedenkplek, symbolisch afscheid of markeerpunt. Een ritueel kan een onderdeel zijn van een traumabehandeling of behandeling gericht op verliesverwerking.