Trauma

Het meemaken van een schokkende ervaring heeft soms ontwrichtende gevolgen in iemands leven en kan leiden tot klachten zoals herbelevingen, vermijdingsreacties en veranderingen in stemming/gedachten en soms alle zekerheden, vanzelfsprekendheden, vertrouwen of gevoel van veiligheid wegvagen.
Psycholooginoog biedt behandeling aan mensen die door het meemaken van schokkende ervaringen een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) ontwikkelden, of waarbij sprake is van een andere psychotrauma- of stressorgerelateerde stoornis. 

Psycholooginoog is tevens aangesloten bij het landelijke therapeutennetwerk van ARQ IVP - www.ivp.nl. In dat kader wordt behandeling geboden aan mensen die onder andere te maken hebben gehad met ingrijpende gebeurtenissen in het werk en via ARQ IVP verwezen worden.  

Verlies

Het verlies van een dierbare kan soms leiden tot een aanhoudend kwellend verlangen naar de overledene,  aanhoudende emotionele pijn of een preoccupatie met de overledene of de gebeurtenissen die tot zijn of haar dood geleid hebben, in die mate dat het rouwproces en proces van acceptatie stagneert en bijvoorbeeld gevoelens van boosheid/ bitterheid en zelfverwijt overheersen.
Psycholooginoog biedt behandeling aan mensen die door verlies van een dierbare vastgelopen zijn in rouw, in die mate dat gesproken kan worden van een Persisterende Complexe Rouwstoornis (PCRS).